IRAKASLEAREN GUTUN IREKIA (Ahozko eta idatzizko komunikazioa lantzen: oinarrizko maila) - ASMOZ Fundazioa