Hiritartasun kritikoa, aktibismoa eta mugak - ASMOZ Fundazioa